Calmar Ekonomiservice HB

En auktoriserad redovisningskonsulT med många års erfarenhet

Gör det Du är bäst på - och låt mig sköta ekonomin!

Tjänster

Hos Calmar Ekonomiservice får du hjälp med:

  • Bokföring
  • Bokslut
  • Deklarationer
  • Budget
  • Kalkylering
  • Nystart & ombildning av bolag
  • Styrelseuppdrag
  • med mera.

Idag är det ganska enkelt för vilken småföretagare som helst att sköta sin löpande bokföring själv med hjälp av dataprogram. Men när det blir dags för bokslut och deklaration, räcker inte alltid kunskaperna till, och man behöver hjälp. Det kan då bli både tidsödande och dyrt jämfört med att vi får ta hand om din bokföring löpande.
Lägg dina timmar på det Du är bäst på, så sköter vi det ekonomiska!

Vi kan också hjälpa Dig med kontakterna med banken, till exempel inför investeringar och lån. Vi hjälper Dig både med förberedelserna och följer med vid besöket, om Du önskar det.

Vi jobbar antingen med fasta priser eller på löpande räkning. Låt oss träffas för en förutsättningslös diskussion!