Calmar Ekonomiservice HB

En auktoriserad redovisningskonsulT med många års erfarenhet

Gör det Du är bäst på - och låt mig sköta ekonomin!

Om företaget

Jag som driver Calmar Ekonomiservice HB heter Kenneth Nilsson och har ägnat hela mitt arbetsliv åt ekonomifrågor och företagsledning. Jag startade företaget 1991 och har sedan dess även drivit B-L i Kalmar län AB, som har hand om all försäljning, distribution och administration av BingoLotter inom Kalmar län och på Gotland. Det gör att jag dagligen upplever de problem och glädjeämnen som egenföretagandet innebär.

Inriktningen på Calmar Ekonomiservice är att ta hand om mindre och medelstora företags ekonomifrågor.

Om ditt bolag inte går så bra

Genom mina kontakter med konkursförvaltare har jag dessutom utvecklat specifik kunskap om företag i kris. På uppdrag av konkursförvaltaren har jag vid ett flertal tillfällen gått in som ekonomiansvarig i konkursbolag och gjort ett stort antal konkursutredningar.

Med denna erfarenhet har jag lärt mig att se varför ett bolag kommer på obestånd och kan tolka signalerna i god tid.

Vad många dessutom inte vet är att man kan bli personligt betalningsansvarig även när man har ett aktiebolag. Det är därför viktigt att göra rätt i en obeståndssituation. Har du frågor eller farhågor, tag gärna kontakt med mig! Jag kan ge dig råd så att Du kan undvika de värsta farorna.